Welkom bij ArcScan

Heeft u vlambooggevaar nog niet opgenomen in uw RI&E en bent u op zoek naar een professionele totaaloplossing? ArcScan heeft meer dan 10 jaar ervaring in het uitvoeren van vlamboogstudies en ondersteunt u bij het opstellen van een verdiepende RI&E, een plan van aanpak en het implementeren van alle noodzakelijke maatregelen voor het beheersen van vlamboogrisico.

Er zijn een aantal belangrijke redenen om een verdiepende RI&E uit te laten voeren om vlamboogrisico te beheersen. Ten eerste schrijft de Arbowet voor dat een werkgever er alles aan moet doen om alle mogelijke risico’s op de werkvloer te beperken. Dat geldt dus ook als er gewerkt moet worden aan elektrische installaties waar blootstelling aan vlambogen mogelijk is. De tweede reden om werk te maken van risicobeheersing op het gebied van vlambooggevaar is voldoen aan de eisen van verzekeraars. Het is geen uitzondering dat verzekeraars zich beroepen op de NEN 3140 om al dan niet uit te keren bij schade en letsel als gevolg van een vlamboog. Niet op de laatste plaats is risicobeheersing in het belang van het bedrijf om letsel bij werknemers te voorkomen en schade aan elektrische installaties te voorkomen waardoor bedrijfsprocessen stil komen te liggen.

De werkwijze van ArcScan voldoet volledig aan de Arbo-eisen en is gebaseerd op toonaangevende normen en standaarden zoals de NEN 3140, NFPA 70E, IEEE 1584 en EN 50110. Daardoor sluit onze methode niet alleen aan bij de eisen die de Nederlandse overheid stelt aan bedrijven, maar ook bij de eisen van eventuele moederbedrijven in het buitenland zoals de Verenigde Staten. Wij streven naar volledige risicobeheersing waarbij het niet blijft bij een vlambooggevarenanalyse die in de archiefkast blijft liggen. Dat betekent dat wij uitgebreid advies geven over hoe het vlamboogrisico beperkt kan worden en u ondersteunen bij het implementeren van de benodigde veiligheidsmaatregelen. Neem vrijblijvend contact met op ArcScan en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.


Voorbeeldrapport


Kennisportaal