RI&E vlambooggevaar

Met de RI&E vlambooggevaar bent u er, na het implementeren van de aanbevolen veiligheidsmaatregelen, van verzekerd dat het gevaar op blootstelling aan vlambogen tot het minimum is beperkt*. Wij voorzien u van uitgebreide aanbevelingen op het gebied van technische oplossingen, PBM’s en labels die vervolgens worden vertaald naar actiepunten voor het plan van aanpak. Deze dienst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gegevensverzameling op locatie
  • Vlamboogstudie (gevarenberekening volgens IEEE 1584, kortsluitstudie en selectiviteitsstudie)
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie
  • Plan van aanpak
  • Levering vlambooglabels
  • Inclusief bijwerken RI&E en plan van aanpak na 6 maanden
  • Rapportage in Nederlands en/of Engels

* Om vlamboogrisico volledig te beheersen wordt geadviseerd om jaarlijks trainingen en audits te doen en elke vijf jaar (of bij grote wijzigingen in elektrische installaties) een nieuwe vlamboogstudie uit te laten voeren.