Update RI&E

De belangrijkste reden voor een update van de RI&E is een wijziging aan of uitbreiding van een elektrische installatie. Na een wijziging of uitbreiding dient er namelijk een aanvullende vlamboogberekening uitgevoerd te worden, omdat het vlamboogrisico misschien groter is geworden. Heeft u minder dan vijf jaar geleden een RI&E vlambooggevaar laten uitvoeren door ArcScan? Dan kunt u gebruik maken van de volgende diensten:

  • Bijwerken risico-inventarisatie en evaluatie (tot 5 verdeelkasten)
  • Bijwerken plan van aanpak