Diensten

ArcScan is volledig gespecialiseerd in vlamboogstudies en risicobeheersing voor vlambooggevaar. Omdat het implementeren van veiligheidsmaatregelen minstens zo belangrijk is als het laten uitvoeren van een vlamboogstudie, hebben wij onze diensten ingericht op volledige risicobeheersing. Dat betekent op de eerste plaats dat een vlamboogstudie bij ons altijd gepaard gaat met een RI&E, plan van aanpak en labels. Ons vlamboograpport bestaat uit, naast de resultaten van de vlamboogstudie, concrete aanbevelingen voor veiligheidsmaatregelen en een realistisch actieplan om deze binnen een bepaalde periode in te voeren. Nadat het volledige plan van aanpak is uitgevoerd, is het zaak om de beheersing van vlamboogrisico op niveau te houden. Ook hiervoor kunt u terecht bij ArcScan. Met jaarlijkse trainingen, audits en updates van de RI&E zorgen wij ervoor dat het vlamboogrisico op uw locatie continu onder controle is. Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten: